Rentals
Rental Search

Search by Keyword or Phrase
Flights

Personal flight
booking service

 

 


Online fly bestilling
klik her:

Klik her og udfyld formularen

Direkte fly til Bulgarien - klik her

ring telefontider bulgarien kundeservice


Skip Navigation Links Home » News » Analyser

IMF forventer vækst i Bulgarien
05.10.2010   Erklæring fra IMF - forkortet af bulgarien.dk

En IMF-mission ledet af Catriona Purfield besøgte Sofia den 23. september – 4. Oktober for at drøfte den seneste økonomiske udvikling med myndighederne. Ved afslutningen af besøget, offentliggjorde Ms Purfield følgende erklæring:

Mens den globale økonomi oplever den dybeste recession i efterkrigstiden nyder Bulgarien godt af en stærkere eksport og økonomien er klar til en gradvis bedring. I 2010 forventes væksten i BNP at ligge mellem 0 og 0,4 procent. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at falde til lige under 3 procent af BNP og inflation vil forblive moderat.

I 2011 forventer opsvinget at bide sig fast. Realvæksten i BNP forventes at stige til 2-2 ½ procent på årsbasis, efterhånden som opsvinget får den indenlandske efterspørgsel til at stige. Selv om underskuddet på betalingsbalancens løbende poster forventes at forblive lige over 3 procent af BNP, ventes dette mere end dækket ind af udenlandske direkte investeringer. Arbejdsløsheden forventes at falde i takt med den stigende vækst.

Bulgariens forsigtige finanspolitik, der er forankret i aftalen med IMFs valutafond, har været afgørende for bevarelse stabilitet gennem den globale økonomiske krise. De betydelige buffere oparbejdet i de offentlige finanser og det finansielle system under højkonjunkturen har dæmpet konsekvenserne af nedturen. Efterhånden som økonomien forbedres, bør de offentlige finanser konsolideres og et stærkt banksystem opretholdes for at realisere de langsigtede politiske mål om ERM II-medlemskab og eventuel indførelse af euroen.

De offentlige finanser
Hård styring af de offentlige finanser har holdt budgettet for 2010 på sporet trods faldende skatteindtægter. Adskillige foranstaltninger er blevet sat i værk for at holde det offentlige underskud på 2 ¼ procent af BNP ved udgangen af august, herunder skridt til at styrke skatteforvaltningen, reducere antallet af offentligt ansatte, udsætte øget pensionsopsparing og streng kontrol af udgifterne. De manglende skatteindtægter bliver dog en stigende udfordring og underskuddet kan derfor vokse i årets sidste måneder. Sikring af at holde det samlede mål for underskuddet i 2010 vil derfor kræve en fortsat stram udgiftspolitik med indsatsen koncentreret om indskrænkning af nye forpligtelser for at undgå risikoen for nye restancer.

Statens budget for 2011
2011-budgettet skal tilpasses de lavere indtægter, der hersker i post-boom æraen. På trods af den økonomiske genopretning, højere punktafgifter på brændstof og yderligere stramninger i skattekontrollen, er  skatteindtægterne i 2011 budgetteret til at være omkring 4 ½ procentpoint af BNP under højdepunktet i 2008. Det er derfor hensigtsmæssigt at fortsætte den proces der begyndte i 2010 med at tilpasse udgifterne. Hvis ikke indtægterne hurtigt stiger, kan yderligere besparelser på omkring 1 procent af BNP være nødvendig for at nå myndighedernes mål om at underskuddet ikke må overstige 2 ½ procent af BNP.

Opretholdelse af målene om at reducere underskuddet og genopbygge den finanspolitiske reserve er vigtige for at fremme en højere EU's medfinansiering, jf. dog det vigtige forbehold, at EU-finansierede projekter administreres mere effektivt. En robust udgiftsramme med rod i detaljerede reformer og en finanspolitisk der genererer rigelige finanspolitiske buffere til at imødegå fremtidige chok vil sikre, at finanspolitikken fortsat støttes af valutafonden.

De bulgarske banker
Bulgarske banker har klaret den finansielle krise godt. Den rapporterede solvensprocenten i banksektoren ultimo juni 2010 var 18 procent, hvilket er langt over den tilladte minimum på 12 procent. Som det kan forventes, er værdien af bankernes sikkerhedsstillelser forringet som følge af nedtur, men der ser ud til at være tilstrækkelige buffere i hele systemet selv efter de nye Basel III krav.

Yderligere information
Se http://www.imf.org/external/country/BGR/index.htm for detaljer om den løbende dialog mellem de bulgarske myndigheder og IMF.Go Back | Post your comment | Print |
bulgarien keywords Your Comments


bulgarien keywords Comments:
Name:
Date:
bulgarien keywords


bulgarien keywords Post your comment   bulgarien keywords
 
 
Name*
Comment*  
    
email * (not showed)
 
  ctsygf
security code *
 
please enter the security code*
 
     


Gallery
BlogRing alle dage 08 - 21

De bedste vine fra bulgarien


gooflifebulgaria
Sitemap | Links
Copyright © 2007 Skandinav Invest OOD. All rights reserved.