Ferieboliger
Udlejning - søg

Søg på ord eller sætning
Fly

Spørg om flybilletter

 

 


Online fly bestilling
klik her:

Klik her og udfyld formularen

Direkte fly til Bulgarien - klik her

ring telefontider bulgarien kundeservice


Skip Navigation Links Hjem » Køb Ejendom » Købsproces

Købsproces - sådan foregår det

Skandinav Estate Services, SES, hjælper i alle faser ved køb af feriebolig og sørger for at handlen gennemføres uden ubehagelige overraskelser. Alle dokumenter kontrolleres af lokalkendte uvildige advokater og uafhængige notarer inden køber skriver slutseddel. Advokaterne og notarerne har lovpligtige ansvarsforsikringer, som dækker, hvis køber i allerværste fald skulle rammes af et tab - hvilket vi endnu ikke har oplevet i alle de mange handler, som er gennemført til dato.                      
 
Inden fremvisningsrejsen   
Vi præsenterer en række ejendomme og hjælper med valg af ejendom og beliggenhed og orienterer desuden om bulgarsk lovgivning og mentalitet. Vi anbefaler, at køber udpeger flere ejendomme, som ønskes besigtiget. Efter valg af en konkret ejendom udregnes alle handelsomkostninger af os. Vi kan hjælpe med transport, billeje, hotel og forberedelse af eventuelle møder, advokatbistand og engelsktalende tolk.

En typisk rejse tager 1-3 dage. Vi henter og bringer i lufthavnen efter nærmere aftale. Fremvisninger i en radius på 50 km fra Varna er gratis. Købes en ejendom gennem Skandinav Estate Services betaler vi rejsen til Bulgarien. Hør nærmere om ordning.            
Ejerlejligheder
Alle lejligheder i nybyggede lejlighedskomplekser sælges med lovsikret adkomst til fællesarealer og fællesområder. Derfor er det ikke nødvendigt for køber at registrere et selskab ved denne type køb. Gode managementkontrakter og kontrakter vedr. fællesudgifter giver køber en sikkerhed for at byggefirmaet ikke kan sætte administrationsudgifterne op med mindre at det kan dokumenteres at udgiftsposter har haft en større prisstigningstakt end muligt at forudse, da budgettet blev lagt.
 
Hus, villa, rækkehus eller jord
Når hus eller villa i Bulgarien købes, kræver dette ofte ejerskab af jord. Ifølge lovgivningen kan udlændinge uden restriktioner registrere et selskab for via dette selskab at opnå ejendomsret til jorden. Et sådant selskab kan oprettes og drives af vores bogføringsafdeling til en overkommelig pris. Derved undgås alt bøvl. Den nødvendige kapital er efter nye regler 2 BGN.

Jordkøb kræver en grundig undersøgelse af eksperter, hvis køber vil være sikker på at undgå alle ejendomsretlige problemer. Via vores egne millionopkøb af jord og byggeaktiviteter har vi over årene opbygget en betydelig kompetence inden for dette speciale.
 
Når boligen er fundet
Vi gennemser alle officielle dokumenter for ejerskabsforhold, lovlighed m.m. og hjælper på baggrund heraf med at udpege forhold, som advokaten skal tage særligt hånd om sammen med køber. På baggrund af vores dybe markedskendskab vurderer vi, om sælgers pris er for høj alle forhold taget i betragtning. Er prisen i overkanten, rådgives køber om at forhandle pris med sælger. Vi kommer med forslag til en forhandlingstaktik, som minimerer risikoen for at handlen tabes på gulvet.
 
Aktuelle tegninger og ejendomsvurdering for at handelen kan gennemføres, skal sælger fremskaffe – bl.a. ejendommens matrikelkort fra kommunen og skattevurdering fra skattevæsenet (ca. 14 dage). Desuden skal sælger på dagen for handlen dokumentere, at er ikke er krav eller lån i ejendommen ved præsentation af certifikat for ubehæftet ejendom.  På dagen for handlen kontrollerer notaren via online adgang endnu engang, om der er opstået nye krav i perioden efter udskrift fra ejendomsregistreret. Der kan være andre dokumenter, der skal fremskaffes afhængigt af den konkrete situation fx skilsmissedokumentation.
 
Købsaftale
Når den rigtige ejendom er fundet indgås typisk en forhåndskøbskontrakt med sælger. Dette gøres i tilfælde af, at sælger ikke har de behørige dokumenter klar, eller køber skal bruge tid til at klare betalingen. Aftalen underskrives hos notaren og er bindende for begge parter. Køber skal betale et depositum - typisk fra 1.000 euro til 10 % af den aftalte pris. Sælger er forpligtet til at sælge ejendommen til køber, når alle papirer er bragt i orden inden for den aftalte tidsfrist, som normalt er 1 måned. Hvis papirerne bringes i orden af sælger, har køber en pligt til at købe eller kan i værste fald miste depositum.  
 
Fuldmagt
De færreste har mulighed for at rejse til Bulgarien for at deltage personlig under handlens gennemførsel. Derfor underskrives en fuldmagt, med hvilken advokat er i stand til at gennemføre handlen og dens tinglysning. Der gives ligeledes fuldmagt
til at foretage bankoverførsler og bankforretninger. Fuldmagten notariseres. Vi er i dag fuldmægtige for ca. 100 danske kunder.
 
Skøde
Når betingelserne for handlen og alle nødvendige dokumenter er på plads, skal køber (hans fuldmægtig) og sælger til notaren. Køber betaler den aftalte beløb. Købsaftalen og skødet underskrives af begge parter og tinglyses af notaren. I løbet af et døgn skal notaren sørge for at få skødet indskrevet i tingbogen. Nogle dage efter tinglysningen er skødet klar til afhentning af køber eller købers repræsentant i
Bulgarien.
 
Handelsomkostninger
Afgifter og skatter i forbindelse med handlen er på ca. 3 % af den pris, som indskrives i skødet. Handelsomkostningerne omfatter salær til notar, statsafgift og afgift til diverse stempler.

Det er kutyme, at det er den officielle skattevurdering, der noteres som prisen i skødet. Denne er ofte mange gange lavere end den rigtige købesum. Herved sparer
køber og sælger skat og afgifter. Dette kan vi imidlertid ikke at anbefale, idet fremgangsmåden giver en svagere retsstilling ved tvister. De bulgarske myndigheder arbejder på at komme den sorte økonomi til livs i forbindelse med EU optagelsen. Det betyder, at byggefirmaer, som snyder med skat og moms, kan få store problemer. I sidste ende går sådanne problemer ud over deres kunder. I forbindelse med salg kan en lav skødepris desuden udløse en større skat, fordi den synlige avance er højere beregnet med udgangspunkt i en lav skødepris og en høj salgspris. For firmaer og selskaber kan det bedst betale sig at indskrive den reelle købesum i skødet.

I forbindelse med udlevering af skøde skal der ske en mundtlig oversættelse til engelsk af autoriseret translatør. Udgiften til denne er ca. 150-200 kr./time – typisk 3-4 timer inkl. transport.
 
Når boligen er købt
Vi har aftale med et firma, som udelukkende tager sig af ejendomsadministration. Derfor kan vi hjælpe med betaling af de faste udgifter, møblering, gartnerservice, sikring etc. 
 
Årlige omkostninger
Renovation, ejendomsskat og forsikring andrager ca. 1.500-4.000 kr.
El og vand betales efter forbrug:
  • El: dag - ca. 0,58 kr./kW - nat - ca. 0,30 kr./kW
  • Vand: ca. 4,60 kr./m3 
Gensalg
Hvis boligejere på et senere tidspunkt ønsker at sælge deres ejendom igen, tilbyder SES naturligvis at forestå gensalget og yde den service, der er forbundet hermed.


Seneste blog indlæg


Emne: Dato:
INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites i Golden Sands, Varna, Bulgaria 23-01-2015  
V2 i Varna centrum lige til strandene og byparken. 35% prisreduktion. Investeringsobjekt 25-11-2014  
Få rabat på Sunny Beach med bulgarien.dk 05-11-2014  
Godt mindre hotel til prisen 01-11-2014  
Sværvægtskamp udsat mellem Pulev og Klitschko 16-10-2014  

Galleri
BlogRing alle dage 08 - 21

De bedste vine fra bulgarien


gooflifebulgaria
Indsamling af personoplysninger | Links
Copyright © 2007 Skandinav Invest OOD. All rights reserved.